ITAR 2022

Podsumowanie I Targów Innowacji Akademii Nauk Stosowanych

logo Norweskiego Mechanizmu Finansowania

 I Targi Innowacji zrealizowano dzięki projektowi „Tarnów – Nowe Spojrzenie”, sfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz budżetu państw. W ramach działania „Wzmocnienie potencjału Centrum Transferu Technologii i Dizajnu PWSZ w Tarnowie” podjęto szerokorozumiane wsparcie działalności Centrum Transferu Technologii Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie (obecnie Akademii Tarnowskiej). Całkowite dofinansowanie przekazane na działanie wyniosło: dla części inwestycyjnej 386.000,01 zł brutto i część nieinwestycyjnej w kwocie 84.000,01 zł brutto.

 

Relacja z wydarzenia:

„Urządzenie do diagnostyki psychofizjologicznej SDP-system” firmy GPE Psychotronics, „Napełniacz sulfonamidowy dla biokompozytów polimerowych” zgłoszony przez Politechnikę Krakowską oraz „Biodegradowalne tworzywo do wykorzystania w przedmiotach codziennego użytku” wymyślone w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie otrzymały główne nagrody podczas 1. edycji Targów Innowacji ITar 2022 zorganizowanych przez Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Ostatni Złoty ITar przyznany w głosowaniu publiczności trafił również do przedstawicieli AGH za „Biodegradowalne ekologiczne sztućce jednorazowego użytku”.

Wynalazki zgłoszone do Targów oceniała kapituła konkursowa złożona z pracowników naukowych i dydaktycznych ANS w Tarnowie.

Głównym celem Targów było synergetyczne spojenie sfery naukowej z podmiotami gospodarczymi oraz nawiązywanie nowych możliwości wzajemnej współpracy. Kilka targowych godzin wypełniły prezentacje, wykłady, pokazy oraz rozmowy dotyczące współdziałania na styku nauki i biznesu.

Z możliwości zaprezentowania swoich produktów oraz wynalazków skorzystało kilkanaście firm, wynalazców oraz innowatorów. – Poziom zgłoszonych do konkursu wynalazków był bardzo wysoki. Dlatego zdecydowaliśmy się przyznać nie tylko złote, ale i srebrne ITary – mówi Przewodniczący Jury Targów, dr hab. Łukasz Jęczmionek, prof. Uczelni.

Srebrne Itary trafiły do: AGH za „Biodegradowalne sztućce”, Politechniki Krakowskiej za „Panel kompozytowy o odporności balistycznej”, Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie i firmy ReAkcja za „Stelażowy system przeciwpowodziowy”, Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie za „Przyrząd do pomiaru ciśnienia pęcznienia surowców ilastych” oraz AGH za „Biodegradowalne ekologiczne nawozy CRF”

Jestem niezwykle zadowolony z tego, że udało nam się w jednym miejscu zebrać tylu przedstawicieli świata nauki i gospodarki. Stworzyliśmy solidne podstawy do budowania wzajemnych relacji, które – głęboko w to wierzę – zaowocują w niedalekiej przyszłości przynosząc korzyść polskiej gospodarce oraz lokalnemu środowisku akademickiemu. Obserwując wielość rozmów i kontaktów nawiązanych podczas naszych Targów wiem, że było warto mocniej się w nie zaangażować – mówi Prorektor ANS w Tarnowie ds. Nauki i Rozwoju, dr hab. Rafał Kurczab, prof. Uczelni.

Dzisiejsze spotkanie jest rozwinięciem działań, które podjęliśmy kilka lat temu decydując się na utworzenie Centrum Transferu Technologii. Nasze zaplecze badawcze, coraz lepszy sprzęt oraz bardzo wysokie kompetencje naukowe sprawiają, że jesteśmy coraz bardziej atrakcyjnym partnerem dla nie tylko lokalnego biznesu. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy zaszczycili nas dzisiaj swoją obecnością oraz tym, którzy kilka miesięcy pracowali nad tym, by impreza stała na tak wysokim poziomie – dodaje Rektor ANS, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni.

Gratuluję zwycięzcom, uczestnikom i wszystkim firmom, a organizatorom dziękuję za trud, jaki włożyli w tą dzisiejszą imprezę. Mam nadzieję, że kolejne będą równie ciekawe i może jeszcze większe – także dzięki wsparciu samorządu Małopolski – powiedziała Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego, która wręczała nagrody wyróżnionym.

Dzisiejsze Targi stanowiły zwieńczenie obchodów 150. rocznicy urodzin Jana Szczepanika – genialnego wynalazcy związanego z Tarnowem. 2022 jest w mieście Rokiem Szczepanika.

Szukaj

Skip to content