ITAR 2023

Podsumowanie II edycji Targów Innowacji Akademii Tarnowskiej

logo Innowacji Tarnowskich ITAR

II edycja Targów Innowacji Akademii Tarnowskiej odbyła się 6 czerwca 2024 na terenie kampusu Akademii Tarnowskiej.

Złote itary 2023 trafiły:

– Dorota Uchwat-Zaród i Marcin Zaród za „E-learningowy branżowy kurs języka angielskiego dla edukatorów”
– Ewa Szczepanik i Jadwiga Skoczek „Biodegradowalne wkłady do zniczy”

Oprócz możliwości oglądnięcia części wystawowej zapewniliśmy część naukową na której mogliśmy wysłuchać prelekcji:

– S.Prewendowski, M. Kukułka, W.Panna, M. Szumera, R. Madej „Optymalizacja eksploatacji złoża ilastego przez klasyfikację odmian kopalin i selektywne ich zagospodarowanie”
– Wojciech Panna „Technologia zagospodarowania odpadów organicznych w tworzywach ilastych przeznaczonych dla rolnictwa i budownictwa”
– Bogumił Fiksak „Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia”
– Rafał Martuszewsk „EKO-TRENDY W GOSPODARCE SMAROWNICZEJ”
– Katarzyna Hryniewicka „Spektroskopia FTIR w skali makro i mikro – przykłady zastosowania”
– Dorota Uchwat-Zaród, Marcin Zaród „E-learningowy branżowy kurs języka angielskiego dla edukatorów”
– Dorota Kawa „druk 3D”
– Karolina Piotrowska „Program akceleracyjny #StartUP Małopolska dla firm”
– Martyna Ożóg „Koncept opracowania receptury naturalnej farby z dziejów pierwszych ludzi”
– Ewa Szczepanik i Jadwiga Skoczek „Biodegradowalne wkłady do zniczy”
– Anna Misterka „Wpływ produktów procesu biodegradacji skrobi termoplastycznej na mikrobiom glebowy”
– Kamila Trojan, Amelia Calik, Jagoda Chomenko „Nowoczesne hydrożelowe opatrunki na trudno gojące się rany zawierające naturalne aktywne substancje wspomagające leczenie”
– Grzegorz Janowski, Wiesław Frącz, Łukasz Bąk, Janusz Sikora, Adam Tomczyk „Biokompozyt polimerowy phbv – zużyte fusy kawy jako materiał stosowany w produkcji wyrobów użytkowych”
– Magda Pantoł „Biotworzywa – konieczność, trend czy alternatywa?”

 

                            

Szukaj

Skip to content